Eesti Elektrijaama territooriumile rajatav tuhaärastussüsteem

Tellija: Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS
Asukoht: Auvere, Ida-Virumaa
Töö tüüp: Ehitustööd koos vajalike seadmete ja tehnoloogiliste võrkude tarne ja paigaldamisega

Töid teeb Maru Ehitus AS

Maru Ehitus AS

Järvevana tee 5,
10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5850
Faks: +372 657 5851
E-post: ehitus@maru.ee